Κι άλλα αποσπάσματα από τα γυρίσματα στις 2/8/1997...  Πριν από 12 χρόνια!